Miljarder skäl att fira 20 år

4,3 miljarder kronor i investeringar för 388 nya bolag. Det är resultatet av Uppsala innovation centres första 20 år som företagsinkubator och accelerator.

6 maj 2019 14:00

Jubileet har firats under april med företag som har fått affärsutvecklingsstöd av Uppsala innovation centre (UIC), Uppsalas näringsliv, universitet och aktörer inom innovationsstödsystemet som också arbetar med att stötta entreprenörskap i länet.

UIC bildades 1999 och har fram till och med 2018 gett stöd åt sammanlagt 1 011 startups och tillväxtföretag inom olika branscher i arbetet med att starta företag. Av dessa har 388 aktiebolag tillsammans fått finansiering på 4,3 miljarder kronor. Sammanlagt har 3 017 affärsidéer utvärderats.

– Vi tog tidigt fram UIC:s modell med ett då ovanligt upplägg, det vill säga att vi inte tar ägarandelar i bolagen, inte själva jobbar med uthyrning av lokaler utan nyttjat UIC-partner till det. Vi byggde också upp ett stort nätverk av externa affärscoacher som vi använder för utvecklingen av bolagen, berättar Per Bengtsson, som är vd på UIC.

Vad har ni för framtidsutmaningar?

– Vi ser alltid över hur vi kan anpassa vårt affärsutvecklingsstöd till innovativa startups och tillväxtföretag baserat på hur verkligheten ser ut för företagen, exempelvis inom hållbart företagande. Vi arbetar också med att skapa finansiella förutsättningar för bolagen. Det är alltid en utmaning och kräver synlighet och nätverk både nationellt och internationellt, fortsätter Per Bengtsson.

Några av företagen som har utvecklats genom stöd av UIC: Mercodia, Quixel, Animech Technologies, ÅAC Microtec, Dirac, Olink Bioscience, Q-linea och Scandidos.

Uppsala Innovation Centre

UIC (Uppsala Innovation Centre) är en företagsinkubator och accelerator som rankas som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling av UBI Global. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad.

Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens.

Källa: Uic.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa