Inte bara överklassen nyttjar Rut-avdrag

Avdrag för hushållsnära tjänster genererar skatt till staten menar regeringen. Det gynnar bara de rika tycker oppositionen. Nu har ämnet blivit en valfråga och de rödgröna lovar att avskaffa avdraget om de vinner kommande val. Men enligt siffror som SCB tagit fram nyttjas rut-avdraget inom alla inkomstgrupper.

4 mars 2010 08:57
Den senaste undersökningen från februari 2010 visar att barnfamiljer med medelinkomst är den största köpgruppen och att nära 25 procent av köparna tjänar mindre än 16 700 i månaden och alltså hör till låginkomsttagarna. Höginkomsttagare står för mindre än en tredjedel av köpen, något som dock kan förklaras med att de endast utgör drygt fem procent av befolkningen. I Uppsala kommun utnyttjade 2570 personer Rut-avdraget 2008 och gjorde tillsammans avdrag på drygt 13 miljoner kronor.

Kommunalrådet Lena Hartwig (s) i Uppsala tycker att det finns mer angelägna saker att prioritera än skattereduktion.
- Är det viktigare att det blir 100 kronor billigare att någon kommer hem och städar hos mig än att min mamma får bra vård?
Hon medger att avdraget har genererat fler arbetstillfällen men menar att dessa inte skulle tas bort om oppositionen kom till makten.
- Jag kan inte svara på om lika många kommer att fortsätta köpa tjänsterna, det är en prioritering som varje hushåll måste göra. Handlar det bara om möjligheten att få dra av så är det tänkbart att färre kommer använda tjänsterna. Det är möjligt att jag kommer att utnyttja tjänsten i framtiden, det kan inte jag svara på nu.

Cecilia Forss (M) kommunalråd i Uppsala, å andra sidan anser att Rut-avdraget skapar arbetstillfällen och är ett utmärkt sätt att lindra bördan för dem som behöver hjälp i hemmet.
- Jag vet att en del barnfamiljer använder sig av det för att de tycker att tid är viktigare än pengar. Jag utnyttjar själv avdraget och tycker att jobbet utförs mycket bättre än vad jag skulle kunna göra, säger hon och menar att oppositionen är missunnsam.
- De missunnar människor som vill kunna få avlastning i hemmet.

Enligt arbetsgivarorganisationen Almega skulle hälften av de drygt 11 000 som nu sysselsätter branschen försvinna om avdraget slopades. År 2005 bad de Konjunkturinstitutet titta på de samhällsekonomiska effekterna av avdraget. Resultatet visade att branschen skulle nå breake even vid 10 000 personer i arbete.
- Sedan går det bara med plus. Om avdraget slopas kommer låginkomsttagarna bli förlorarna. Det är de som måste sluta köpa tjänsterna, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega och menar att nästan lika många låg - som höginkomsttagare utnyttjar avdraget idag.

Ulf Lindberg är säker på att i stort sett hela branschen har uppstått sedan skattereduktionen tillkommit.
- Vi bedömde den vita branschen till några hundra personer före avdraget, den höll på att bli uppäten av den svarta sektorn.
FAKTA RUT
Rut står för Renhållning, Underhåll, Tvätt. Avdraget innebär att hushållsnära tjänster kan köpas till halva kostnaden genom sänkt skatt på tjänsterna. Under 2008 beviljades 92 465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!