Har velat ha fler p-platser i 20 år

Uppsala har den minst tillgängliga stadskärnan av jämförbara städer i landet. Det säger Urban Sand, ordförande för Upsala Handelsförening. Han ser tillgängligheten som en ödesfråga för butikerna i city.

29 december 2012 11:03

– Det börjar brinna i knutarna nu om cityhandeln ska överleva, säger Urban Sand, som driver butiken Bergmans Konfektion.

Urban Sand tar Västerås som exempel på att Uppsalas centrum är svårare att nå.
– Västerås har nästan dubbelt så många parkeringsplatser per invånare som Uppsala.

I fredagens UNT förklarade ett par butiksägare den relativt lugna lördagen före jul med att bilburna kunder väljer bort city till förmån för externa köpcentrum. För Urban Sand är frågan gammal. Han berättar att föreningen försökt få fram fler parkeringsplatser i 20 års tid, men att resultatet har blivit färre platser i centrum.
– Men det är ett komplext problem. Uppsala ligger efter i utvecklingen av infrastrukturen, men nu arbetar man för att bygga i kapp, säger han och nämner fleråriga avstängningar av Dragarbrunnsgatan och Strandbokilen.
– Det har påverkat tillflödet till city.

Upsala Handelsförening vill att tillgängligheten till centrum ökar, oavsett hur man tar sig dit. Urban Sand ser gärna en utbyggnad av kollektivtrafiken. Men, påminner han, eftersom bilar även i fortsättningen kan antas vara viktiga för människor bör bilisterna få bättre förutsättningar än nu.
– På något konstigt sätt har folk setts som miljömarodörer om de kör bil till city, men inte till Gränby centrum.

Han menar att fler parkeringsplatser behövs, främst på västra sidan av Fyrisån.
– Och så vill vi ha en ringled runt centrum.

Blir inte det väldigt dyrt?
– Det bygger alla andra städer.

Urban Sand uppger att antalet besök till city har minskat med 20 procent sedan 2007, då externhandeln släpptes friare.
– City har blivit ett stadsdelscentrum. Hit kommer de som har gångavstånd eller jobbar här. De som bor längre bort hamnar i externhandeln eftersom det är besvärligt att ta sig in.

Lisa Thörn på Uppsala Citysamverkan, som ägs av Upsala Handelsförening och fastighetsägare i centrum, framhåller att vad folk efterfrågat i city främst har varit fler naturliga mötesplatser för människor. När det gäller tillgängligheten och andra viktiga frågor som rör city har Uppsala Citysamverkan låtit göra en undersökning bland Uppsalaborna som nu håller på att färdigställas.
– Det handlar bland annat om hur folk tar sig in till stan och vad de tycker om parkeringar och avgifter. Vi vill inte sitta och gissa, säger Lisa Thörn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!