En grön men dold hushållskostnad

Drömmen om en skön trädgården lockar många att köpa hus. Frågan är hur vanligt det är att man också räknar på hur mycket pengar den egna täppan kostar varje år. 10 000 kronor är lågt räknat.

10 juli 2011 07:05

Självklart blir det allra dyrast att anlägga en helt ny trädgård eller att gräva om en gammal i samband med att huset byggs om.
- Jag skulle tro att en rimlig uppskattning är 30 000 till 50 000 kronor för att få ordning på dränering och jord, anlägga gräsmatta, sätta häck och ett par träd. Med andra ord att få en enkel stomme, säger Anette Åkerström, vd för Trädgårdsakademin i Ängelholm.

Brasklappen är att kostnaderna varierar med storlek, jord och - inte minst - ambitionsnivå och intresse. Det styr också hur stor del av hushållskassan som läggs på trädgården. Lågbudgetlinjen handlar om bensin till gräsklipparen, lite gödning och några dekorationer i form av krukor och en och annan planta.
- Det kanske handlar om 10 000 kronor per år till 30 000 konor eller mer för den trädgårdsintresserade, säger Anette Åkerström.

Trädgårdsmästaren Mimmi Belaieff jämför inköp till trädgården med att handla mat. De oplanerade inköpen kostar oftast mer än de genomtänkta.
- Tänk igenom vad du vill ha, planera och skriv en lista innan du åker till plantskolan. Dyrast blir det att köpa en planta här och där bara för att den är snygg, säger hon.
Billigast blir att driva upp sommarblommor och grönsaker ur frön, i stället för att köpa färdiga. Krukor blir dyrare än rabatter, eftersom det mest blir sommarblommor. Perenner i rabatter återkommer däremot år från år.
Och precis som det är enklare och billigare att planera veckans middagar med stöd av recept, rekommenderar Mimmi Belaieff den trädgårdsintresserade att läsa på.
- Det lönar sig alltid. Fråga på plantskolan, leta på nätet efter olika rabattförslag och tänk efter vad som passar den egna trädgården.

Handelsträdgårdar kan också beräkna hur många växter som går åt per kvadratmeter. Den som vill göra om trädgården kan också ta hjälp av en trädgårdsrådigvare, vilket kostar mellan 5 000 och 10 000 kronor. Då ingår besök på plats, ritning samt listor på växter. Ju större trädgård och omgörning, desto högre blir priset. Inga rut- eller rotavdrag medges vare sig för att anlägga en ny trädgård eller för omläggningsarbeten, gångar och murar.

Fakta

Välskött trädgård ökar husvärdet

Enligt en undersökning från konsultföretaget Kairos Future ger en välskött trädgård långsiktigt pengarna tillbaka till ägaren. 5 000 husägare i nio olika länder deltog. I Sverige ansågs en prydlig trädgård i genomsnitt öka fastighetens värde med 13 procent. Varje investerad krona ansågs dessutom ge nästan tre gånger så mycket tillbaka. (TT Spektra)

Vintern styr behovet av plantor

I år kan behovet av nya växter i trädgården vara extra stort. Orsaken är den långa och tuffa vintern, som kan ha knäckt flera växter. Hur mycket det kostar är svårt att beräkna, eftersom prislappen styrs av vilken växt det handlar om. Vissa, lite ovanliga, växter kan kosta mellan 1 000 och 3 000 kronor, medan en vanlig växt som bukettapel kostar cirka 150 kronor styck. En vanlig klassiker som kantnepetan kostar cirka 45-50 kronor. Trädgårdsodlaren bör räkna med att inköp av plantor för en säsong hamnar någonstans mellan 500 och 1 500 kronor.
Källa: Zeta

Garanti ger pengarna tillbaka

Trädgårdsbranschen lämnar en etableringsgaranti, där man garanterar att plantan är frisk och sortäkta. Garantin gäller enbart vedartade växter, dit buskar och träd räknas, men inte perenner, sommarblommor eller vissnesjuka på storblommig klematis.

Eventuella misslyckanden anmäles vid:
Vårköp (mars-maj) senast inom 5 månader.
Sommarköp (juni-september) senast inom 2 månader.
Höstköp (oktober-november) senast juni följande år.
Vid höstköp gäller garantin endast vedartade växter för zon IV och uppåt.
Vintergröna växter (undantag är idegran 'Hillii') bör ej planteras efter sista september, annars får de ofta vinterskador.
Garantin gäller på reavaror eller om plantorna är planterade i krukor eller lådor, eftersom de då är betydligt mer utsatta. Den täcker inte heller skador under transport och plantering, bristfällig skötsel, vinterskador eller angrepp av ohyra eller växtsjukdomar.
Källa: Zeta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!