Efter besparingen – drar sig ur storbygget

Rosendal Fastigheter lägger ned planerna på att bygga det omskrivna kvarteret vid Rosendals torg. Nu blir det upp till andra företag om det hela ska bli av. ”Vi kommer inte att fullfölja det här”, säger Rosendal Fastigheters vd Henrik Svanqvist.

14 maj 2019 20:00

Tidningen har tidigare skrivit om det stora projektet i Rosendal där det utöver 470 nya lägenheter planeras för ett nytt centrumområde med en saluhall, restauranger, bibliotek samt en ny multiarena för flera olika sporter och skolidrott.

I samband att Rosendal Fastigheter nyligen valde att säga upp 10 av sina 15 anställda stod det även klart att bolaget inte kommer att gå vidare med Rosendals torg-projektet som de har varit involverade i sedan 2015. Ett projekt där företaget har haft ett optionsavtal om markanvisning med Uppsala kommun om att få bygga kvarteret som beräknats kosta en halv miljard kronor att färdigställa.

– Byggstart skulle ha varit i höst och vi hade en konstellation klar med såväl finansiär som entreprenör, men kommunen har helt enkelt valt att tänka i andra banor, säger Henrik Svanqvist som nu kommer föra en dialog med Uppsala kommun för att få ersättning för de kostnader som Rosendal Fastigheter har haft i projektet.

Enligt Mats Norrbom, direktör vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, har ”knäckfrågan” varit bygget av multihallen som innehåller två sporthallar. En hall som enligt kommunens experter måste byggas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Tidigare har det varit tal om att Rosendal Fastigheter kunnat slippa den processen och driva multihallen i privat regi med kommunen som långsiktig hyresgäst.

– Det här har vi utrett noga, och det finns det en massa regler kring det här. Vi har valt att följa LOU och har kommit fram till det här gemensamt, säger Mats Norrbom.

Enligt honom är det Rosendal Fastigheter själva som har lämnat tillbaka optionen på bygget av multihallen och bostadsdelen.

Nu blir det därför upp till andra byggföretag att visa intresse om projektet ska bli av.

– Projektet ska inte läggas ned, utan vi kommer att göra en upphandling efter sommaren där vi kommer att gå ut med ett anbudsförfarande enligt LOU. Vi är i slutfasen med förfrågningsunderlaget, säger Mats Norrbom.

Hur ser intresset ut från andra byggföretag?

– Det jag kan säga är att Rosendalsområdet i stort är väldigt attraktivt. Fast mig veterligen har vi inga intressenter som står i kö.

Är du orolig?

– Nej, jag är inte orolig. Jag tror att det kommer att dyka upp intressenter.

Förhoppningen är att bygget ska kunna stå klart under 2021.

– Det blir ingen försening av projektet, utan det kommer att bli en tidsförskjutning på mellan ett och två år, säger Mats Norrbom.

Rosendals Torg

Rosendals Torg är område som ska bli en ny knutpunkt mitt i Rosendal. I området planeras det bland annat för 470 lägenheter, en saluhall, restauranger, bibliotek och en multiarena med två sporthallar.

Rosendal Fastigheters upplägg var att det privata skulle designa, bygga och finansiera projektet medan kommunen skulle vara långsiktig hyresgäst av multihallen.

Uppsala kommunen kommer under hösten nu att gå ut med ett anbudsförfarande enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) för att kunna få klart med en ny byggherre efter att Rosendal Fastigheter dragit sig ur projketet.

Källa: Rosendal Fastigheter/Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gustaf Andersson