Celsiusbokhandeln i konkurs

Celsiusbokhandeln i Uppsala har försatts i konkurs. Bokhandeln har leverantörs- och hyresskulder om cirka två miljoner kronor.

3 juni 2011 10:00

En av Uppsalas verkliga institutioner på bokmarknaden är på väg att gå i graven. Uppsala tingsrätt försatte tidigare i veckan Celsiusbokhandeln i konkurs på företagets egen begäran.
– I dagsläget finns inga skatteskulder, däremot cirka två miljoner kronor i skulder till leverantörer och hyresvärd, säger konkursförvaltaren Jonas Thyberg.
– Jag kommer nu att försöka hitta en köpare till verksamheten.
Ägaren Mårten Ericsson har drivit Celsiusbokhandeln sedan starten 1989.

Omsättningen  har minskat de senaste åren. 2007 sålde Celsiusbokhandeln böcker för nio miljoner kronor. Förra året var omsättningen 6,5 miljoner kronor. Mer än en fjärdedel av intäkterna har alltså försvunnit på tre år. De senaste tre redovisade årens ansamlade förluster för bolaget är 1,8 miljoner kronor.
Den huvudsakliga orsaken till den minskade försäljningen är enligt Mårten Ericsson ombyggnationen i fastigheten som under perioder gjorde det svårt för kunderna att hitta ner till bokhandeln.
– Det är inte bokmarknaden som är vårt bekymmer. Tvärtom. Uppsala har en levande bokmarknad. Men vi har haft två översvämningar med femton månaders mellanrum, som har gått hårt åt våra lager. Och försäkringspengarna har inte varit i närheten av vad detta har kostat oss, säger bokhandlare Mårten Ericsson.
Den ena översvämningen inträffade när en hantverkare av misstag slog sönder en sprinkler. Den andra berodde på att en entreprenör hade missat att skruva ihop två avloppsstammar och bokhandeln dränktes i avloppsvatten.
Själva lokalen har Celsiusbokhandeln hyrt, men rörelsen är nu till salu.
– Vi har verkligen försökt att få det att fungera, men det har inte gått.

Konkursförvaltaren söker intressenter som vill överta boklådan. Hittar vi ingen sådan köpare, kommer vi att ha utförsäljning av våra böcker men just nu vet vi inte alls hur framtiden blir, säger Mårten Ericsson.
Så vitt han vet funderar inte någon av Uppsalas övriga boklådor på att ta över.
– Man expandera nog inte, utan försöker göra det man redan gör lite bättre.
Celsiusbokhandelns kunder lär inte märka så mycket under juni månad. Då håller man öppet som vanligt.
– Sedan får vi se.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Nesser, Lena Köster