Arvsskiften sattes i fokus

Hur ska en skogsägare bära sig åt när det börjar bli dags för generationsskifte? På lördagen arrangerade Stora Enso ett evenemang för skogsägare i Norduppland.

25 mars 2012 13:55

Ett hundratal skogsägare, i huvudsak från Norduppland, samlades på Möbeln i Tierp för en informationsdag om skogsbruk. Arrangörer var Stora Enso, Handelsbanken, LRF Konsult och Volkswagen.

– Syftet med dagen är att öka kompetensen och kunskapen hos skogsägare. Det ligger ett väldigt stort värde i skogen och det gäller att sköta skogen aktivt, sa Göran Hylander på Stora Enso.

De skogsägare som börjar närma sig pensionen har det inte alltid så lätt att överlåta sitt skogsbruk. På mässan samlades ett flertal familjer där generationsskiften börjar bli aktuella.

– Släkten har haft skog hemma i Mehedeby i ett antal generationer nu. Det sträcker sig hela vägen till 1700-talet. Då vill det till att man kan förvalta skogen vidare genom generationerna. Det är väldigt bra att få förmånen att träffa experter och få mer information om hur man ska sköta sin skog, säger Anna-Lena Thomsson.

I dag äger hon skogen tillsammans med systern Gunilla Thomsson och ytterligare tre personer.

– Det har tillkommit många nya krav de senaste åren så det gäller att hålla sig uppdaterad. Men vi är glada att vi får så bra hjälp att hålla koll på allting. Annars skulle det bli svårt, säger Gunilla Thomsson.

Under dagen medverkade Börje Hellman, Stora Enso, Åsa Willén, Handelsbanken, och Anders Espes, LRF Konsult, i en paneldebatt som leddes av moderatorn Elisif Elvinsdotter. De framförde bland annat sina råd till både äldre och yngre skogsägare i samband med arvsskiften.

– Det viktigaste för den äldre skogsägaren är att han/hon känner sig mogen att överlåta skogen. Det behövs både tillit och förtroende mellan båda parter. För den som ska ta över skogen gäller det att känna sig trygg med ekonomin och verkligen ha viljan att ta över, sa Anders Espes.

Börje Hellman poängterade vikten av att ta upp den här typen av frågor i tid.

– Det är aldrig för tidigt att ta upp frågan om arvsskifte. Det går inte att ta för givet att barnen ska ta över skogsbruket, sa Hellman.

Vid sidan av frågan om generationsskiften berördes även frågor om fastighetsförsäljningar, skogsvård och försäljning av virke.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Isak Angerbjörn