Enligt Axfast, som är en koncern inom Axel Johnson-gruppen, beror försäljningen på att bolaget vill sälja av sitt fastighetsinnehav utanför Stockholm.

– Genom försäljningen av fastigheterna i Uppsala och förra årets fastighetsförvärv i centrala Stockholm har vi fullföljt vår långsiktiga investeringsplan och är nu ett renodlat Stockholmsbolag, säger affärscontrollern på Axfast AB, Ludvig Svensson, i ett pressmeddelande.

Förra året köpte även Stadsrum Kvarnengallerian vid Vaksala torg.

– Vi är mycket glada att Stadsrum Fastigheter kan förvärva Åhlénshuset och grannfastigheten Dragarbrunn 23:1. Förvärvet följer vår investeringsstrategi väl med både handel och kontor i Uppsalas bästa läge. Fastigheterna är fullt uthyrda till starka hyresgäster, säger transaktionsansvarig på Stadsrum Fastigheter AB, John Strand, i pressmeddelandet.

De båda lokalernas sammanlagda yta är på 12 500 kvadratmeter och har i dag en uthyrningsgrad på 100 procent. De största hyresgästerna är Åhléns, WSP, Skoaugust, Stadium och Skitotal.

För drygt fyra år sedan påbörjades en omfattande renovering av Åhlénshuset och dess fasad till dess nuvarande omtalade utformning. En ombyggnation som tog runt runt ett halvår att slutföra.

Stadsrum Fastigheter AB är ett svenskt onoterat fastighetsbolag som ägs av Keva, Alecta och HEA Property Holding AB.