Varför inte ett konstmuseum i Seminariet?

24 april 2012 08:41

SEMINARIET. Kommentar till Jörgen Hammarstedts (Statens fastighetsverk) insändare 20/4.
Jag tycker inte alls Slottets lokaler är de mest ändamålsenliga för Uppsalas framtida konstmuseum med visningssalar som är feldisponerade för konstvisningar. Den omdebatterade Seminarieparken – med Sveriges enda Ivy League-liknande seminariebyggnad – blir däremot perfekt för konstvisningar. Vilken pendang och vilket komplement det skulle bli till nuvarande Fyrishov!

Tänk att först få rena och stärka kroppen med hela familjen för att sedan via en bro gå över till Seminariets blivande kulturpark, där man fyller på med konstupplevelser i Seminariets Konstmuseum! Där finns utrymmen för restaurang och kafé och föreläsningar med mera. I annexen – tidigare rektors- och vaktmästarbostäder – finns verksamhet för barn och ungdomar.
Varför ska inte Fyrishov – Uppsalas största turist­attraktion kunna förenas med en lika stor kulturell dito? Nej, Fastighetsverket, Seminarieparkens läge är överlägset!

Carl-Gunnar Runebjörk
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!