Var rädd om Marielund

Uppsalaborna behöver stadsnära rekreationsområden och därför bör Marielund bevaras så långt det är möjligt, skriver representanter för Svenska turistföreningen och Friluftsfrämjandet.

15 juni 2012 18:24

I UNT har vi kunnat ta del av två skilda bilder av Marielund, i inlägg med rubrikerna ”Bygg inte i Marielund” (debattsidan 13/5) och ”Marielunds idyll berörs inte” (insändarsidan 6/3).
Svenska Turistföreningens (STF) Uppsalakrets och Friluftsfrämjandet har som företrädare för våra medlemmar välgrundade argument och synpunkter, som måste beaktas i den vidare planprocessen.
Bakgrunden är att fyra markägare i Marielund och Hallkved — dem som skrivit insändaren — har sökt bygglov på sina marker för en exploatering med 426 tomter. Marielunds vänner har (13/5) sagt att ”planer för utbyggnad av Marielund måste stoppas”.
Frågan om den vidare planeringen ligger hos kontoret för samhällsplanering och är även aktualiserad i en motion (MP) i kommunfullmäktige.

STF och Friluftsfrämjandet har medlemmar med ett genuint och aktivt intresse för och engagemang i natur och kultur. Detta fokus ligger givetvis på vårt – alla kommunmedborgares — närområde även om det sträcker sig vidare. Därför är det av yttersta vikt och central betydelse att planfrågan Marielund i sig och som exempel på planeringen av och för ”Stor-Uppsala” inte förfuskas. Marielund är en del i ett grönt stråk Funbo-Fjällnora, som i väster och söder kompletteras av Hågadalen respektive Lunsen.
Det är många ”gröna frågor” i luften. Mest har det handlat om de centrala delarna av staden. Här handlar det om stadsbornas närland och möjlighet till rekreation och aktiviteter.

Det vi särskilt vill betona är betydelsen av relativt närliggande rekreationsområden också praktiskt nåbara med allmänna kommunikationer (här även tåg!) och med ett slags mångbruk. Sommarens badsjö blir vinterns skridskois, skog och leder för såväl vandringar som skidåkning och – inte minst viktigt – bara att vara i!
Hur skulle då 426 tomter påverka den bilden? De kanske inte skulle släcka ut, men uppenbarligen starkt förändra bilden. Det gäller ju inte bara ett lika stort antal hus utan mångfalt fler människor.
Nya vägar och biltrafik med ändrad infrastruktur i övrigt trasar sönder det gröna sammanhängande området med de kvaliteter vi upplever i dag. Konsekvenserna är svåröverblickbara till omfattningen, men tydligt identifierbara.

Markägarna avfärdar Marielunds vänner som egoister, som säger ”bygg gärna där men inte här.” Friluftsfrämjandet och STF anser att det är bra att människor engagerar sig för miljön både nära och längre bort. Marielunds vänners engagemang innefattar också konstruktiva alternativa förslag till bebyggelse.

Jörgen Bohlin
STF:s Uppsalakrets
Lasse Jansson
Friluftsfrämjandet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!