Utredning utan patienten i centrum

Utredningen som säger att Uppsala läns landsting inte bör ha ett samarbetsavtal med Uppsala Cancer Clinic sätter inte patientens intresse i centrum, skriver läkaren Inger Andréasson.

7 november 2012 08:28

En utredare anser att Uppsala läns landsting inte bör sluta vårdavtal med privata Uppsala Cancer Clinic (UCC). Utredaren Anders Thulin varnar för en överetablering då man opererar bukhinnecancer på flera håll i landet, bland annat på Akademiska sjukhuset.
Jag vet dock att man har börjat operera några patienter på Akademiska sjukhuset och att man skickade personal till UCC med förfrågan om hjälp med protokoll och instrument. UCC-kirurgen Haile Mahteme hjälpte till med detta. Likaså har man opererat några fall i Stockholm och därifrån ringde man till Mahteme för att få råd, vilket man givetvis fick.
Även i Malmö är det mycket osäkert om man mäktar med fler än de patienter som finns i regionen.

Under många år har cancervården i Sverige legat bra till och det har gjorts många studier där man har tittat på prognos och överlevnad. Man har kommit fram till att kompetensen hos kirurgen är mycket avgörande för överlevnaden. Detta har ju medfört att viss cancerkirurgi har centraliserats och det har förordats av landets ledande kirurger.
Är Anders Thulin verkligen en oberoende utredare eller är utredningen ett beställningsjobb?

I Västerås kommer onkologkliniken liksom kvinnokliniken fortsätta att skicka vidare de patienter som behöver Mathemes kompetens. Det är frågan om liv och död för dessa patienter som ofta är unga. Haile Matheme hör till världens ledande kirurger och innan någon annan i Sverige har motsvarande kompetens tar det flera år.
Vi kommer att fortsätta ha patienten i centrum och göra det bästa. Som läkare har man lovat att försöka ge bot och då kan inte en undermålig utredning tillsammans med politiker och sjukhusledning få oss att ändra ståndpunkt. Till alla inblandade vill jag säga: Skriv ett avtal och ta till vara den kompetens som finns i Uppsala!

Inger Andréasson
onkolog i Västerås

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!