Svepande framtidsplaner för Uppsala

Kommunens översiktplan saknar en tydlig riktning, skriver Alexander Åkerman i ett  inlägg om Seminarieparken.

23 mars 2012 16:54

Uppsala är den kanske snabbast växande staden i landet. Om femtio år kommer den troligen att ha ytterligare 100 000 invånare — en gigantisk utmaning. Samtidigt bråkas det i kommunhuset om enskilda byggprojekt. Trots att vi har en översiktsplan är framtiden för Uppsalas oförutsägbar och oöversiktlig.

Den politiska soppan om Seminarieparken visar tydligt på bristerna i utvecklingen av Uppsala. Ny bebyggelse känns slumpmässigt utströsslad där någon politiker eller byggare hittar ledig yta. Att förutsäga var nya planer kommer att poppa upp härnäst är omöjligt och är ett problem som hindrar konstruktiv debatt om stadens framtid.

Inte ens om man detaljläser översiktsplanen får man en tydlig bild. På ett svepande och otydligt sätt behandlar den Uppsalas framtida utveckling. Med färgfläckar pekar den ut framtida utvecklingsområden, men säger ingenting om de nya stadsdelarnas struktur eller hur de är kopplade till varandra. Det är denna struktur av gator, kvarter, torg och parker som avgör hur staden fungerar, men i översiktsplanen lyser detta med sin frånvaro.

I stället för att denna struktur beslutas bit för bit av velande politiker som inte har längre framförhållning än till nästa mandatperiod, skulle denna struktur kunna planeras och beslutas redan nu för kommande hundra år. Det skulle ge en tydlig bild av stadens framtid. I sin tur något som kan debatteras och därmed få demokratisk förankring hos Uppsalas invånare. Visa oss hur staden ser ut om femtio år!

Alexander Åkerman
arkitektstudent vid Umeå universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!