Sluta aldrig att ifrågasätta

17 februari 2012 18:56

KLIMATET. Kommentar till Stephan Pomp inlägg 9/2.
Vem som helst, som i likhet med Stephan Pomp, tror att ”den klimatvetenskapliga debatten sedan länge är avslutad” har antingen förlorat vettet tillfälligt — vilket jag hoppas — eller saknar vett helt och hållet.
Och om Pomps påstående att ”slutsatsen av många decenniers forskning och tusentals expertgranskade vetenskapliga artiklar är att människan påverkar klimatet via koldioxidutsläpp” kan man säga:
Ja, förmodligen, men hur mycket?
Även ett barn, som fortfarande tänker med hjärnan och inte med hjärtat, förstår att om temperaturen stiget innan koldioxidhalten har ökat, så kan det senare inte vara orsak till det förra. Ta ett råd från Einstein, Pomp: Sluta aldrig att ifrågasätta.
Kanske beror allt på de politiska omsändigheterna. Läs också min debattartikel i UNT 21 augusti 2008, med rubriken ”Ingen domedag hotar vår planet”

David Gee
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!