Släpp på prestigen om Seminariet!

10 februari 2012 18:44

STADSMILJÖ. NCC köpte marken i kvarteret Seminariet av kommunen. Om investeringen hade varit ett aktieköp skulle ingen bli förvånad om NCC sålde innehavet för att skaffa en annan investering med bättre avkastning. Men detta kan göras även vid markinvesteringar. Jag önskar därför att kommunen erbjuder NCC ett lättare objekt och återtar kontrollen över Seminariets grönytor.
Den första åtgärden skulle vara att riva eller frisera den risiga häcken som döljer ett fult stålstängsel och låta oss Uppsalabor få se möjligheterna med parken. Att den var otillgänglig och hemlig utgjorde förutsättningen för att politikerna skulle kunna sälja av tomten utan reaktioner från väljarna. Den låg där som en bortglömd leksak och vi vet hur det går när någon annan börjar leka med en sådan.

Alla vi som ser möjligheterna har nu kacklat yrvakna i ett år, men det som verkligen skulle ge effekt är att beslutsfattare och politiker släpper prestigen och lägger energi på allt det spännande som kan ordnas i Seminarieparken: speaker’s corner, friskis och svettis, bakluckeloppis och all aktivitet som närheten till Fyrishov skapar.
Och då skulle jag få tillbaka tron på politiken.

Olle Hedstrand
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!