Ska landsbygden avknoppas?

Delar av Uppsala kommun tycks redan vara avknoppade till Heby. Det gäller både kommuninformation och posthämtning. Det är dags att stoppa Uppsalas utveckling till storstad och satsa på kransorterna i stället, tycker Thomas Nordlöv.

5 november 2013 11:51

Kommentar till Erica Åhrström 5/11

Landsbygd Erica Åhström tar upp nedskärningarna av räddningstjänsten i Knutby/Almunge-området. Det här gäller även andra delar inom kommunen. Och samhällsservicen på landsbygden är långt ifrån bra på andra vis. Postutdelningen är ofta beskuren och verkar tendera mot att landsbygdsbor skall hämta och sortera sin egen post i centralt placerade storbrevlådor.

Posten och kommunen har redan placerat delar av Uppsala kommun utanför kommungränsen när det gäller såväl information som postutdelning och hämtning av försändelser. I Övre Jumkil får invånarna åka till Heby för att hämta till exempel körkort på postkontoret som är öppet 8–10 vardagar. Det innebär många extra mils körning plus att söka tjänstledigt. Lokal information får de för Sala/Heby-området, men inte från Uppsala trots att man bor i Uppsala kommun.

Är tanken att avknoppa det här området till Heby kommun?

I Norge har en debatt brutit ut om polisberedskapen på landsbygden eftersom räddningstjänsten tog hand om gärningsmannen vid helgens busskapning, där en svensk blev nedstucken. Polisen dök upp först långt efter att dramat var över.

I Uppsala landsbygd hade vare sig räddningstjänst eller polis varit på plats i någorlunda tid. Det här är bara några exempel av många. Skolor, äldrevård, kommunikationer är andra på landsbygden eftersatta områden. Uppsalas utveckling till storstad bör bromsas. Utveckla i stället kransorterna på landsbygden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Nordlöv