Självklart att remittera till UCC

En internationellt erkänd kirurg tummar inte på patientsäkerheten. Självklart ska cancerpatienter remitteras till Haile Mahteme och UCC, skriver klinikchefen Inger Andréasson.