Seminarieparken vittnar om bildning

7 september 2009 00:01
STADSMILJÖ. Politikerna i Uppsala pratar gärna om betydelsen av parker och gröna oaser. Dock framstår det mest som löst prat när de inte gör något alls för att stoppa bebyggelsen av Seminarieparken. En viktig sak med parken är att den har kulturhistoriska byggnader och en historisk miljö som inte finns på några andra ställen i Uppsala.

Området är starkt dominerat av den nationalromantiska tegelbyggnaden. Parken och husen symboliserar hur viktig bildningen var under det tidiga 1900-talet, att det satsades på lärarkandidater. Med tillhörande rektorsvilla, tjänstebostad och park talar Seminariet om för oss hur skolväsendet såg ut.
Kvarteret är en tidstypisk representant för det tidiga 1900-talets instutionsbyggande. Att förstöra Seminarieparken skulle innebära att en viktig del av vårt kulturarv i Uppsala försvinner.

Om byggnation av parken genomförs, vad kommer då nästa steg att bli? Bebyggelse i slottsparken, stadsparken eller Vasaparken intill Katedralskolan? Uppsalas politiker har under 1900-talet rivit och tagit bort en stor del av vår stads historia. Det går inte att återskapa en unik miljö när den redan är försvunnen. Låt därför inte förstörandet av Uppsala fortsätta på 2000-talet.
John Ringh
Uppsala
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!