Seminarieparken kan bli levande

20 april 2012 15:18

SEMINARIEPARKEN. Replik på Margareta Blomqvists svar 18/4.
Margareta Blomqvist medger att en del av hennes tidigare påståenden om Seminarieparken kan ha varit fel. Tyvärr, eller lyckligtvis, blir det fel igen.
Hon inser inte att alternativet till en förödande bebyggelse, som för alltid skulle förstöra en kultur­historiskt miljö klassad som riksintresse, inte är en öde och vanskött park, utan en stadsdels­park med faciliteter för lek, rekreation, spontanidrott, kultur och allmänt välbefinnande enligt kommunens översiktsplan 2010 — som M, KD och S har kört över.

En sådan park ger även positiva effekter på folkhälsan, luften och miljön i stort, något som borde glädja sjuksköterskan Margareta Blomqvist mer än tillkomsten 200 bilar i området. För övrigt anser jag att kvarteret Seminariet måste förklaras som byggnadsminne.

Lennart Littorin
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!