Seminarieparken går att rädda

Uppsalaborna har inte satt sig in i hur illa det blir i Seminarieparken om NCC bygger bostäder där, skriver Inger Sjöberg.

17 oktober 2011 08:49

Byggbolaget NCC gick i UNT:s artikel 8 oktober till attack mot kritiken av planerna för bebyggelse i kvarteret Seminariet. Allmänheten har inte fått en korrekt bild av planerna anser bolaget som äger marken. NCC planerar att bygga 200-250 lägenheter i hus med fyra till sju våningar i Seminarieparken. Men Mats Wedin, projektchef på NCC, säger ”att i själva verket rör vi inte parkytan”. Ett märkligt uttalande, för NCC har i sitt pressmeddelande 1 juli 2009 meddelat att man säljer lärarseminariet men ”behåller ett par av de mindre husen samt parkmarken för utveckling av nya bostäder”.

Och på NCC:s hemsida om kvarteret Seminariet står att man i Luthagen ”planerar för bostadsrätter på historisk mark … i den anrika parkmiljön”. Så parkytan ska inte röras. (Hängande trädgårdar har man hört talas om men knappast hängande bostadshus.) Enligt kommunens detaljplan ska husen stå där det nu är grönyta med gamla träd som dessutom beskrivs som bevaransvärda. Bilden av planerna har allmänheten fått av NCC i samarbete med byggnadsnämnden!

Mats Wedin har också invänt mot att kritikerna sagt att de planerade husen är sju våningar höga. Enligt Wedin är de bara sex våningar, för översta våningen är något indragen från fasaden. Sex eller sju, det är att tvista om påvens skägg. Räknar man på NCC:s modell får man det till sju våningar och det är normal, inte halv, takhöjd på översta våningen. Och skuggan på marken kommer att bli från ett sju våningar högt hus.

Eftersom höghusen ska stå i en ring blir en del av parken rätt skuggig, det borde man kanske tala om i stället för hur husen upplevs från marken vid den och den höjden. Påståendet att de tänkta bostadshusen stänger in parken tycker NCC är missvisande. Bedöm själv. Gå till parken och möts av en rad med sjuvåningshus. Innanför dem finns en park som inte syns utifrån. Det kommer att vara lätt att slinka in mellan höghusen, anser NCC. Men blir parken ”mer tillgänglig och inbjudande från alla håll” som Cecilia Fors (M) och Liv Hahne (M) påstått i UNT 19 september?
Knappast.

Det vackra Seminariet som så många Uppsalabor har minne av och de övriga fina gamla husen, varför ska de inte synas ordentligt? Nu blir jag glad varje gång jag passerar. Det minner mig om de stora parkerna i min barndoms stad, Malmö. Det är en växande storstad men parkerna får vara kvar och syns på avstånd, de skyms inte. Men i Uppsala vill man bygga in och förminska parker.

Bostäder behöver byggas, men det finns alternativa platser för det. Parkeringar och överflödiga shoppingcentra, utdömda hus i Ulleråkerområdet, bland annat. Det är bara några förslag. Och det finns många idéer hur Seminarieparken kan utvecklas till en riktig önskepark – för alla.
Fyrishov är en turistmagnet, den nära parken kan förstärka det om den syns och blir attraktiv. Framför allt behövs det en stor park i den alltmer tättbefolkade stadsdelen. Godkänns byggplanerna kommer Uppsala att ångra det. Vi Uppsalabor har möjlighet att få vara med och bestämma om detta. Man kan gå in på www.seminarieparken.se och rädda denna pärla i staden.
NCC har rätt på en punkt: Allmänheten har inte en korrekt bild av byggplanerna. Just det, allmänheten har nämligen inte förstått hur illa det blir om de genomförs.

Inger Sjöberg
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!