Samhällsgemenskap på Humanisternas villkor

Debatten om samhällets värdegrund som Bength Gustafson startade fortsätter med nya inlägg. Religionsfrihet råder, men religioner har ingen plats i en samhällsdebatt om etik, hävdar tre representanter för Humanisterna.

16 november 2011 08:37

KOMMENTAR till Bength Gustafsons och Göran Nilssons inlägg 2/11. 
Bength Gustafson har lyft fram kristendomen som moralisk grundbult och ifrågasätter Humanisternas engagemang i en etisk dialog. För det första har människor i alla tider och över hela världen diskuterat etiska problem. Det är inget som kristendomen har monopol på. Även detta att en kristen människosyn baserad på Bibeln är eftersträvansvärd kan i högsta grad diskuteras. Hur ställer sig en modern kristen till Jesus hot mot städer där man inte lyssnar till hans budskap, hans uppmaning att bryta banden med sin familj för att i stället följa honom?

En levande etikdiskussion om värdegrunden människor emellan, oavsett om deras livsåskådning innehåller föreställningar om gudar eller inte, är en grund för ett sunt demokratiskt samhälle. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna framkom just genom en sådan dialog och vi gläds över att även Gustafson finner dem värdefulla. Vi ska fortsätta att alltid ha en levande dialog.
Dialogen måste dock utgå från vår gemensamma verklighet. Därmed är hänvisningar till påstått gudomliga påbud eller heliga skrifter inte godtagbara argument i etiska diskussioner och lagstiftning. Grunden för all konstruktiv dialog är utgångspunkter i det gemensamma.

Kanske är det på grund av de historiska problemen med religioner som utnyttjat makt för att kväsa andra livsåskådningar — det var exempelvis först 1952 som man fick rätt att villkorslöst gå ur Svenska kyrkan — som även Humanisterna har mötts med misstänksamhet. Vi vill därför påpeka att vår linje är kristallklar: Vi förespråkar att alla livsåskådningar ska få utövas så länge de inte strider mot de mänskliga rättigheterna. Humanisterna verkar aktivt för ett pluralistiskt samhälle där individer är fria att skapa sina egna livsvägar.

Frågan om meningen med livet togs även det upp av Gustafson. De livsformer som lever på jorden kommer förr eller senare att dö ut, men det gör inte livet meningslöst. Även utan gud har vi inte en ”avsaknad av intelligens och förnuft i en meningslös och planlös värld”. Det finns intelligens, förnuft, idérikedom och livsmening hos människor.
Intelligensen är det som leder till reflexion över världen och dess beskaffenhet, inklusive de etiska frågorna. Oss veterligen är människor mer intresserade av mening i livet än mening med livet. Vi försöker genom samvaro, arbete och nöje att leva meningsfulla liv tillsammans, oberoende av eventuella gudars planer för oss.

Fredrik Lindner
teol kand-student och medlem i Humanisterna
Anders Martinsson
ordförande Humanisterna Uppsala
Svante Nevéus
styrelseledamot Humanisterna Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!