Rikshem förstår inte hyresgästernas förtvivlan

3 april 2012 16:07

REPLIK på svaren från Tomas Pettersson (Rikshem) och Reinhold Lennebo (Fastighetsägarna Sverige) 31/3.
I vår insändare 30/3 kritiserar vi Rikshems förfarande gällande Godkännandeavtalet: Varför ska den som flyttar härifrån skriva på avtal om ”förnyelse” av en lägenhet som någon annan ska bo i? Varför måste man skriva på för att få flytthjälp? Vi anser att detta underminerar syftet med den lagstiftning som ska skydda hyresgäster mot chockhöjning av hyror. Att många valt att inte skriva på, trots påtryckningar från Rikshem, är en signal som bör uppmärksammas.
Kanske ser inte fastighetsägarna människorna för alla hus?

Vi träffar dagligen, på gatan, i affären och tvättstugan, på stan och på möten, förtvivlade människor som undrar vart de ska ta vägen. Den hyreshöjning som hänger över oss är orimlig. Gränby är inte ett höginkomstområde. Bostadsmarknaden är överhettad. Människor undrar, på allvar, vart de ska ta vägen!
Det skulle inte behöva vara så här!
Som vd för Fastighetsägarna vet Reinhold Lennebo mycket väl att hus har stamrenoverats i alla år utan att hyrorna har chockhöjts. En del fastighetsbolag har erbjudit olika nivåer av renovering, detta för att hyresgästen själv ska kunna påverka sin hyres­nivå. Rikshem (dåvarande AP-fastigheter) gjorde en sådan renovering i kvarteret Lagerlöf. Ska det nu plötsligt vara omöjligt att renovera på ett sätt som gör att hyresgästerna kan bo kvar?
Det tror inte vi.

Lokala hyresgästför­eningen har velat bygga samrådet med Rikshem på fakta. Därför har vi länge och vid upprepade tillfällen frågat efter Rikshems klimat- och miljöanalys av ombyggnationen. Vi har också velat se rapporter som styrker påståenden om slitna kök och inredning. Vi har frågat efter mätningarna som visar energiläckaget. Vi har inte fått se en enda rad om detta, inte en enda siffra. Samrådet försvåras också av att vi inte har en aning om vad renoveringen av Gränby egentligen kostar. ”En miljard” säger Rikshem. För oss är även detta, än så länge, bara ord.
Vi har inte de fakta som krävs för en konstruktiv diskussion.

Eva Byegård
Ismail El Harbiti
Birgit Friberg
Nivenka Ivis
Camilla Wettergren
Jeanette Åberg
Maisoun Zaza
Åse Richard
styrelseledamöter i Gränbys lokala hyresgästförenning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!