Respekt för kulturarv saknas

Östhammars kommun förefaller ha noll respekt för vårt kulturarv, skriver Sven Ekeberg.

2 juni 2013 06:13

Webbkommentar till artikeln om att en kulturhistorisk kraftstation rivits i Gryttjom

Östhammar. Östhammars kommun förefaller ha noll respekt för vårt kulturarv, i synnerhet sekelskiftesarkitekturen som man synes vilja radera alla spår av.

Societetshuset/Källörskolan står dock kvar ett tag (stadens bästa representant för sekelskiftets livsbejakande byggnadskonst), men hur länge? Östhammars mest påkostade och gediget byggda hus någonsin, gamla lasarettet, jämnades med marken tidigt 1980-tal.

Sven Ekeberg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!