Reinfeldt uppmärksammar kvinnovåld

22 december 2011 18:42

KVINNOFRID. Statsminister Reinfeldt (M) fokuserade i sitt jultal på våld mot kvinnor. Äntligen får ett alltför vanligt samhällsproblem uppmärksamhet på högsta nationella nivå.
Vem av oss känner inte till eller anar att en kvinna på något sätt blir misshandlad? Och då behöver det inte bara handla om fysisk misshandel. Det kan vara psykisk i form av hot och kränkande ord eller ekonomisk misshandel där kvinnan försätts i svåra ekonomiska trångmål. Äntligen uppmärksammas också kvinnojourernas viktiga arbete. Det är positivt att de får mer ekonomiskt stöd. Här i Uppsala stödjer min Zontaklubb Uppsala I även Uppsala Kvinnojour med insamling av pengar. Detta eftersom Zonta, denna internationella kvinnoorganisation, bl.a. arbetar mot våld mot kvinnor.

Annika Terner
president, Zontaklubb Uppsala I

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!