Ogrundad misstanke mot F 16

Misstanken att brandskum från F 16 har förorenat en vattentäkt är ogrundad. Brandskum har aldrig använts i en sådan mängd, skriver Ingemar Nilsson.

27 november 2012 10:04

F 16 är inte skyldigt till några vatten­föroreningar!
I Uppsalamedierna har den tidigare flygverksamheten vid Ärna fått misstänkt skuld till föroreningar i vattentäkt som skulle ha kommit från ingredienser i brandskum vid frekventa släckningsövningar. Detta är en felaktig misstanke, från Uppsala Vatten. Misstanken måste riktas åt annat håll.
Sedan mer än tjugo år (1992) gäller en omfattande miljökoncession för verksamheten vid Ärna flygfält. Uppsala kommuns miljöhandläggare har fått handlingar om detta och borde kunna svara bättre när Uppsala Vatten letar efter misstänkta miljöutsläpp från Ärna.

Miljökoncessionen innehåller begränsningar inom många verksamheter och det gällde i hög grad för användningen av brandskum. All brandutbildning flyttades till Viktoria brandstation i östra Uppsala och till Arlanda där utsläppt brandskum kunde tas tillvara på ett skyddat sätt.
Någon stor flygplansbrand där stora mängder brandskum har kommit till användning kan jag inte finna i något dokument hos kamratföreningens omfattande museisamlingar eller vid samtal med tidigare brandbefäl hos F 16. En mindre brandsläckningsuppvisning förekom på flygdagen 2001, men brandskummet togs då omhand på stora spillplåtar under det aktuella flygplanet.

Mitt råd till Uppsala Vatten och miljökontoret är att leta efter utsläppet på någon annan plats i västra Uppsala. Eller varför inte börja med att söka finna den pärm i kommunens hyllor, som berättar om begränsningarna gällande användning av brandskum på Ärna-området.

Ingemar Nilsson
F 16-anställd emeritus

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!