Moralen finns i generna - Gud är en effektiv metafor

16 november 2011 08:32

SAMHÄLLETS VÄRDEGRUND. Bength Gustafson skriver (10/11) “Förnuftsmässigt och logiskt kan jag som kristen förklara och förankra en allmängiltig moral som är konsekvent och inte godtycklig”. Men varför visar han inte det då?
Sokrates paradox viftar han bort genom att i stället grundligt cementera den och menar att Karlsson ska ge svar på ett religiöst problem. Att han inte har förstått Karlsson, Platon eller grunderna i evolutionsteorin framgår av hur han formulerar sina tre frågor. Svaren har getts i tidigare debattinlägg, men de kan formuleras annorlunda, liksom frågorna:
1) Kan evolutionsteorin förklara varför vi beter oss vänligt och solidariskt mot varandra? Ja, utan tvekan är det så.
2) Det betyder inte att vi bör sätta oss ned och formulera en samhällsmoral genom att studera Darwin, utan att vi har grunderna till vår moral i våra gener. Det är inte till vår hjärna utan till vårt hjärta vi vänder oss i fråga om rätt eller fel, eller i en annan språkdräkt: Gud säger att handlingen är moraliskt riktig för att den är moraliskt riktig.
Gustafson uppfinner begreppet ”evolutionistiskt samhälle” och argumenterar sedan mot sin egen uppfinning – verkligen billig demagogi.
3) Och varför i hela friden drar han upp nazisternas massmord? Det är att skjuta sig själv i foten. Antiintellektuell fundamentalism har mycket på sitt samvete. Vi vet alla vilka lidanden Rikard Lejonhjärta, Hitler, Mao, Bin Ladin och andra korstågsfarare har gett upphov till, var och en med sin heliga skrift.

Sist en mild tillrättavisning av Johan Karlsson (10/11). Han skriver att ”etiska överväganden är för viktiga för att överlåta åt påhittade gudar och sagoböcker”. Men mytens, sagans och kulturens funktion är att ge oss ett sammanhang i livet, hjälpa oss att sätta fingret på de svåra frågorna och hålla historien levande. Man kanske inte skulle vara så livrädd för att använda ordet Gud. Det kan vara en effektiv metafor och det är att beklaga att begreppet har kidnappats av religiösa grupperingar.
Det naturliga urvalet förklarar att vi har en känsla för rätt och fel. Men om jag känner mig villrådig i ett moraliskt ställningstagande söker jag självklart inte svaret i en lärobok om evolution — jag frågar min fru.

Magnus Lidén
evolutionsbiolog, Uppsala universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!