Landstingets hantering av UCC bra ämne för nyårsrevy

20 december 2012 17:10

LANDSTINGET OCH UCC. Landstinget slår nya rekord! Efter matresorna i Svealand med lagom extrakostnader och miljöbelastning, ökade landstinget ambitionen till att arrangera Franrikeresor. Att matlagningskunskap finns lite överallt i Uppsala och att cancervård finns att få på Dragarbrunnsgatan är förstås för simpelt. Om en nyårsrevy hade funnits i stan skulle dessa ämnen vara självklara, sin tragik till trots.

Många med mig trodde att vårdbehovet styr. Icke så. Det är märkligt att se hur diverse ovårdande chefspersoner med furstliga löner kan leka med vårdresurserna, medan man mobbar ut UCC:s Haile Mahteme, cancervårdens Zlatan.
Vi som betalar vill ha klara besked! Snacka inte om patientsäkerhet när man på Akademiska inte ens kan städa toaletterna till en normal hamburgerrestaurangstandard. Man kan väl göra Mahtemes till någon slags chef med vårdplikt.

Den eviga frågan om vårdköer är uppe igen och därvidlag måste jag konstatera att man i många år har lyckats hålla köerna stabilt långa. Här har logistik och resursstyrning lyckats väl. Den som liksom jag har fått ta del av en sjukvård som har förlängt livet, och känner stor tacksamhet mot läkarteam och vårdare för det, uppmanar jag att visa uppskattning.

Kurt Berggren
Almunge

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!