Landstinget har inget kontrakt med UCC

28 augusti 2012 14:40

CANCERSJUKVÅRD. Svar på Inger Andréassons insändare 24/8.
Inger Andréasson skriver att det är självklart att remittera cancerpatienter till den privat drivna kliniken Uppsala Cancer Clinic (UCC) och att detta kan ske genom en specialremiss enligt riksavtal.
Tyvärr är det inte så enkelt. Det är felaktigt att i detta fall hänvisa till riksavtalet.

För att ett landsting ska kunna remittera en patient till en privat vårdgivare, enligt riksavtalet, måste den privata vårdgivaren ha ett kontrakt med något landsting i Sverige. UCC har i dag inget kontrakt med vare sig landstinget i Uppsala län eller något annat landsting. Vanligast är det att det är landstinget där den privata vårdgivaren verkar, som upprättar ett eventuellt avtal/kontrakt.
UCC har ställt en förfrågan till landstinget i Uppsala län om att skriva ett vårdavtal om behandling och vård av patienter med spridd cancer i bukhålan. En förutsättning för att ett avtal ska kunna skrivas är att landstinget gör en upphandling enligt LOU, sådan är lagen.

Av den anledningen har landstinget beställt en oberoende utredning som ska visa om det är lämpligt att landstinget upphandlar den här typen av vård och behandling. Utredningen ska dels visa på för- och nackdelar med att göra en upphandling, dels visa på vilka krav som ska ställas på verksamheten för att ett avtal ska kunna tecknas. Här är patientsäkerhetsperspektivet en mycket viktig aspekt. Utredningen ska vara klar i oktober.
Det är naturligtvis beklagligt att processen påverkar och kan skapa problem för en enskild människa, men vi kommer att säkerställa att de patienter som är i behov av vård ska få tillgång till den vård de behöver, även om det i nuläget innebär att denne måste remitteras utanför Uppsala.

Annika Brehmer
hälso- och sjukhusdirektör, landstinget i Uppsala län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!