Landsbygden lämnas åt sitt öde

5 november 2013 05:48

RÄDDNINGSTJÄNST. Det har nu gått flera månader med den nya arbetsbemanningen på brandstationerna i Skyttorp och Knutby som klubbades igenom, trots protester från människor i berörda räddningsområden.

Neddragningen från en förman och fyra brandmän, i vardagligt tal 1+4, till en förman och två brandmän innebär att man inte längre kan göra vissa insatser som till exempel rökdykning.

I planen ingick att brandstationen i Knutby ska göra en första insats och att stationen i Almunge vid stort larm skulle rycka ut och komma 10–15 minuter efter.

Men den utlovade backupen är ett spel för gallerierna. Vid ett flertal tillfällen har nu stationen i Almunge åkt in som backup till stationerna i Uppsala och Upplands till ytan största släckningsområde lämnas med tre personer i beredskap.

Jag vill inte tänka på om vi får en trafikolycka med fler personer inblandade eller brand med behöv av rökdykarinsats.

Alla som bor och passerar berörda områden utsätts för rysk roulette. Finns personal när det händer?

Jag förstår mycket väl att ekonomin är pressad. Men vi som lever i verkligheten och inte i någon skrivbordsprodukt vill kunna känna att händer det något så får även vi rätt insats inom rätt tid.

Erica Åhström
Knutby

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!