Landsbygden behöver också bibliotek

Uppsala kommuns politiska ledning anser sig inte kunna stödje de ideella föreningar som driver småbibliotek på landsbygden. Men alla kommuninvånare ska ha tillgång till litteratur och kultur.

23 april 2010 20:27

Folkbiblioteken erbjuder alla stadens invånare, oavsett vem man är och var man kommer ifrån, fri tillgång till litteratur för bildning och utbildning. Nu hotas biblioteken (eller som det på byråkratspråk numera kallas utlåningsstationerna) i Järlåsa, Gunsta och Länna av nedläggning.
Detta sker eftersom Uppsala kommuns politiska ledning inte anser att vi har råd att stödja de ideella föreningar som driver dessa bibliotek med totalt 70 000 kronor. Den summan utgör ungefär en promille av hela budgeten för biblioteksverksamhet.

Samtidigt stoltserar kommunens ledning i en påkostad glansig reklambroschyr över hur "Uppsala - fjärde storstaden", växer och utvecklas. I förordet skriver Lars-Göran Karlsson (M) och Liv Hahne (M) att Uppsala inte längre är en småstad. Vad man inte nämner alls är att Uppsala är en av landets största landsbygdskommuner.
Nästan tjugo procent av kommunens invånare lever utanför Uppsala stadsgräns. De är också Uppsalabor. För de boende i Järlåsa och i övriga tätorter på landsbygden, är biblioteket mycket mer än en utlåningsstation.

Biblioteket är ett lokalt kulturcentrum där människor kan samlas för föreläsningar, författaraftnar och musikevenemang. Biblioteket fungerar som skolbibliotek för ortens skolbarn. Det är otroligt viktigt i frivilligt folkbildningsarbete och behövs för att sprida kultur brett i samhället. Det är en skam att Uppsala kommun inte anser sig ha råd att med en mycket liten summa pengar stödja detta fria folkbildningsarbete och ge alla som lever i kommunen tillgång till ett rikt kulturliv.


Irene Söderhäll
Socialdemokratiska föreningen
i Luthagen, Stenhagen och Hagunda

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!