Kulturvärden hotas av exploatering

Markägare har sökt bygglov för 426 bostäder i Marielund. Markspekulation hotar därmed natur- och kulturvärden, skriver Gunilla Hellström.

2 maj 2012 13:25

Uppsala har i Marielund ett unikt kulturhistoriskt område med bebyggelse runt sjön Trehörningen. Detta har konstaterats i ett flertal utredningar sedan 1970-talet där området har förklarats skyddsvärt. Så sent som 2010 konstateras i översiktsplanen att området särskilt väl illustrerar ett kulturhistoriskt värde, liksom att området runt Funbosjön har ett högt naturvärde.
Nu är denna idyll satt under hot.

När vår familj kom till Marielund under tidigt 1950-tal framstod det lilla samhället som en Törnrosadröm med sekelskiftesromantiska hus och fantastiska trädgårdar. Under årens lopp har vi glatt oss åt midsommarfesten vid Marielunds station, Simsällskapets roddbåtar ut till Tärnholmen, promenadstigarna i mossiga skogen och kohagen. Allt gav en miljö som är svår att finna någon annanstans i storstädernas närhet. Vi har sett hur entusiaster har lagt ned stor möda på att vårda och pietetsfullt renovera kulturarvet med både känsla och kompetens. Vi har känt oss priviligierade och önskat att många kunde få ta del av denna unika miljö.
När Lennakatten med utökade turer under sommaren kan ta med många Uppsalabor och turister ut till Marielund välkomnar vi alla till en upplevelse som inte bara är nostalgi utan än mer en utflykt ut i den verkliga naturen och kulturmiljön.

I slutet av 2011 nås vi av beskedet att Uppsala kommunstyrelse gett i uppdrag åt plan- och byggnadsnämnden att utföra programarbete för området! Notera den korta tid som förflutit efter besluten om översiktsplanen 2010!
Bakgrunden är att fyra markägare lämnat in en gemensam bygglovsansökan för 426 bostäder i området. Konsekvenserna av en exploatering av området förslaget ur miljö- och kulturbevarandesynpunkt har utförligt redovisats av andra personer och organisationer. En fördjupad konsekvensanalys måste rimligen redovisas även av kommunens utredare.

Jag vill framhålla att områdets känsliga miljö skulle förändras helt med sönderhackad skog, förstörda ängsmarker och förändrad infrastruktur beroende på helt andra behov från de boende, vägbyggen och belastande biltrafik.
Våra politiker och övriga beslutsfattare har nu möjlighet att visa hur omtanke om kultur, natur och framtida naturresursbehov för innevånarna i storstaden Uppsala kan ges företräde framför några få personers kortsiktigt ekonomiska intressen.

Gunilla Hellström
Stockholm, Marielund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!