Kultur behövs även i glesbygd

19 april 2010 16:42

JÄRLÅSA. I Järlåsa drivs det lilla biblioteket sedan 16 år tillbaka av en frivilliggrupp, Bibliotekets vänner. Gruppen har arbetat utan ersättning, men med ett årligt ekonomiskt stöd för bokinköp på cirka 10 000 kronor. Nu får vi veta att det inte längre finns medel för detta. Och utan aktuell litteratur förlorar biblioteket sin attraktion. Det finns all anledning för våra kulturpolitiker att tänka om. Här får man mycket för skattemedlen:
1) Järlåsabiblioteket får allt fler, och på senare tid allt yngre besökare. Biblioteket har blivit den mötesplats som det ska vara.
2) Biblioteket fyller en demokratisk funktion - inte bara för att vi tillhandahåller plats för det förhandsröstande som äger rum till hösten.
3) Kulturen hamnar alltid på undantag i glesbygden. Musik i Upplands musikkarusell är det lysande undantaget. Kultur bör stödjas extra i glesbygden. Där är den extra viktig.


Tage Fredriksson
Kerstin Koch

Bibliotekets vänner i Järlåsa

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!