Könskvotering är rätt väg

Könskvotering är inte idealiskt men det är ett nödvändigt första steg mot verklig jämställdhet på arbetsmarknaden, skriver Ida Stigzelius.

27 februari 2013 16:06

KOMMENTAR till insändaren från Klara Hovstadius (MUF), Albo Volo Wiklund och Sofia Andersson 27/2.
Om könskvotering krossar framtidsvisioner, vad är då alternativet till lösningen av de enligt Hovstadius, Wiklund och Anderssons ”nedsättande tanken” på könskvotering? Vad är det som händer i ett samhälle med patriarkala strukturer där män i alla tider har fått plats, tagit plats och aldrig har ifrågasatt sin plats?

Jo, ännu en gång ifrågasätts kvinnans plats — till och med av kvinnor själv. Varför ska hon få den här platsen? Förtjänar hon den? Självklart gör hon det, hon har kompetensen och det är väldokumenterat. Ändå får hon inte jobbet. Om vi däremot argumenterar enligt modell äldre, blir det per automatik mannen som får plats.

Det handlar inte om kvinnans kompetens om hon ska få jobbet eller inte. Hon har kompetensen och förtjänar jobbet flera gånger om. Kvotering är inte drömscenariot men ”könsblandning på naturlig väg” har genom alla tider valt ut fler män och färre kvinnor, oavsett om mannen har den kompetens som krävs eller inte. Kvinnan har ofta dessutom varit bättre kvalificerad för det jobb som mannen har fått och då dessutom med högre lön.
Det är därför en upplyftande tanke att vi i framtiden får våra jobb pågrund av vår höga kompetens. Kvotering är första steget.

Ida Stigzelius
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!