Klimatförändringen är verklig

Den som tvivlar på att en klimatförändring äger rum kan sluta tvivla. Radikala åtgärder måste till, skriver Erik Grusell.

31 januari 2012 08:31

I UNT 25 januari recenseras David Jonstads bok Kollaps som bland annat behandlar klimatfrågan. Recensenten är dock inte övertygad. Hon anser att det finns för många motsägelsefulla forskningsresultat och att det troligen finns tekniska lösningar på klimatproblemet. Hon åberopar en icke namngiven professor i meteorologi, som hävdar att temperaturökningen under detta sekel kanske blir ”två till tre grader”. Jag tror att hennes inställning är ganska vanlig.

Men klimatforskningen är entydig: Det pågår en global klimatförändring mot ett varmare klimat orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. I den frågan finns inga motsägelsefulla forskningsresultat. Exakt hur stor temperaturökningen blir med olika utsläppsscenarier är däremot svårt att beräkna. Det är dock klart att enbart med hittills gjorda utsläpp, det vill säga även om alla utsläpp tvärt upphörde, är risken avsevärd att temperaturökningen blir mer än 2 grader. Detta beror på att jordens klimat för närvarande inte är i balans.

På grund av oceanernas förmåga att lagra värme kommer hela effekten av den nuvarande halten av växthusgaser i atmosfären att visa sig först om tiotals år. Även två graders temperaturökning kommer att få mycket stora konsekvenser för vårt samhälle. Med fortsatta utsläpp kan ökningen förstås bli betydligt större. Nu finns det dessvärre ingenting som tyder på att utsläppen av växthusgaser kommer att minska den närmaste framtiden om inget radikalt görs. Trots alla utfästelser ökar utsläppen fortfarande. Klimatfrågan kräver alltså omedelbara åtgärder. ”Tekniska lösningar” kommer inte att ha annat än marginell betydelse.
Det finns helt enkelt inga storskaliga tekniska åtgärder som kan sättas in tillräckligt fort och som minskar utsläppen så mycket som är nödvändigt.

Så vakna och se verkligheten! Vi måste snabbt och effektivt minska utsläppen. Detta innebär bland annat att förbränning av fossila bränslen måste minska ordentligt med allt vad det innebär av omställning av vårt samhälle. En sådan omställning behöver inte inverka negativt på våra liv. Tvärtom, om den görs på ett bra sätt, något som vi fortfarande har en möjlighet till. Låt oss ta tillvara på den!

Erik Grusell
strålningsfysiker, Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!