Klimatdebatten är inte avslutad

Det går att rikta välgrundad kritik mot påståendet att människan påverkar klimatet, anser Erik Nygren.

2 februari 2012 15:49

KOMMENTAR till Erik Grusells insändare 31/1.
Sluta hindra debatten! Erik Grusell signerar sin gälla insändare som strålningsfysiker, men verkar inte ha insett de logiska och moraliska implikationerna med att försöka, och misslyckas med, att deklarera diskussionen avslutad inom ett vetenskapligt område. Det bäddar för ett okritiskt tänkande. Jag vill ge en eloge till den recensent i UNT (25/1) som Grusell refererade till. Tack för skepsis, moderation och en tilltro till vetenskapliga lösningar.

Recensenten åberopade en källa, en praxis som dock inte gäller för Grusell. Han har ju automatiskt rätt. Ideologer har nämligen alltid det. Källorna i hans insändare lyser med sin frånvaro. Hans påstående om den ”entydiga klimatforskningen” är ren idissling av propaganda. I den frågan finns det gott om motsägelsefulla forskningsresultat. Jordens klimat är ständigt under förändring, drivet av parametrar som vi inte till fullo förstår. Vi saknar verktyg för att förstå denna process mer än grundläggande, vilket gör alla prognoser tvivelaktiga.

Grusell stannar dock inte där. Han gör det mest otroliga påståendet att jordens klimat för närvarande inte är i balans! En term som balans går inte att applicera på ett så dynamiskt, komplext och kaotiskt system som klimatet. Hur definierar man uttrycket ”ur balans” i ett system man inte förstår? Klimatet förändras på de mest otroliga sätt, precis som hela jorden. De kontinenter vi nu står på sprang upp ur en vulkanisk havsbotten för inte så länge sedan, geologiskt sett.

Att säga att jordens klimat är ur balans och referera till en gas (koldioxid) som utgör 0,039 procent av atmosfären och som pumpas ur våra lungor just nu, och som också produceras genom naturliga processer som vulkanutbrott och ruttnande vegetation — och vars funktion i den globala miljön är att friska upp skog och grönska och därmed öka syreproduktionen — brister så mycket i logik att till och med en nykläckt gymnasieelev som jag blir tvungen att föra in lite måttlighet i diskussionen.

Slutligen konstaterar Grusell att tekniska lösningar — mänsklig kompetens — saknar betydelse. Då sitter han och jag i samma båt ändå till sist.
Vi kan då båda konstatera att vi människor är oförmögna att påverka koldioxiden i atmosfären och därmed jordens klimat. Det finns så mycket välgrundad kritik mot påståendet att människor markant påverkar klimatet att det skulle kunna fylla åtskilliga UNT.

Källor om detta, då? Förutom BBC-dokumentären The Great Global Warming Swindle (finns på Youtube) vill jag hänvisa till ett inlägg i Wall Street Journal 27 januari skrivet av 16 forskare (inklusive en Nobelpristagare i fysik) med rubriken ”No Need to Panic About Global Warming”. Googla den!
Erik Grusell, tona gärna ner den grandiosa superhjältementaliteten, och återvänd till — och försvara alltid — den öppna och vetenskapliga debatten.

Erik Nygren
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!