Ideella organisationer stärks

9 september 2011 08:31

AVDRAGSRÄTT. Runt om i världen pågår konflikter. Nu närmast har vi svältkatastrofen på Afrikas horn i minnet. Moderaterna och alliansregeringen jobbar aktivt för att främja fred och frihet runt om i världen, men det finns även många ideella organisationer som gör stora insatser för de människor som har drabbats av oroligheter.
Ideella organisationer gör i dag stora insatser såväl på fältet i Somalia med svårt sjuka, som på fältet här i Sverige med hemlösa. De ideella krafterna främjas med alliansregeringens politik.

Alliansregeringen föreslår därför att privatpersoners gåvor till vissa ideella organisationer som arbetar med bland annat hjälpverksamhet bland behövande, och som har godkänts av Skatteverket, ska kunna ge rätt till skattereduktion med 25 procent. Den maximala skattereduktionen uppgår till 1 500 kronor per person och år, vilket motsvarar en gåva på 6 000 kronor.
Vår förhoppning är att reformen ska bidra till ett ökat stöd för de ideella krafterna i samhället – de gör skillnad.

Marta Obminska
Jessika Vilhelmsson

riksdagsledamöter för Uppsala län (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!