Hamas önskan att utplåna Israel tas inte på allvar

12 september 2011 15:58

MELLANÖSTERN. Replik på Lennart Göranssons svar 6/9.
Lennart Göransson tycker att det är svårt att veta vilken validitet den undersökning har som jag hänvisade till angående Palestina. Som jag skrev, i undersökningen ingick inte så många ? 1 010 personer ? men man får i alla fall en indikation om hur den stora massan tänker.
En gallupundersökning visar vilket håll opinionen lutar. Man kan även ta reda på folkets åsikter genom politiska val. Terroristorganisationen Hamas blev folkvalt till att styra Gaza.
I den första punkten i Hamas stadgar kan man läsa: ?Israel kommer att existera och kommer att fortsätta att existera till dess islam kommer att utplåna det, precis som det utplånade andra före sig.?
Ser det ut som Hamas vill ha en tvåstatslösning?

När Sverigedemokraterna (SD) kom in i riksdagen här i Sverige var det många som förfärades, inte minst över att så många hade röstat på partiet. Det spelar ingen roll hur sockersöta deras uttalanden har varit eller hur bra sakfrågor partiet driver. Vi, och framför allt medierna, vet ju ändå vilken ideologi partiet vilar på, och den är något som i alla fall jag inte delar.
Men varför behandlas Hamas annorlunda än SD i svenska medier? Varför respekteras ett parti med stadgar som säger att ?...islam kommer att utplåna det (Israel)...? bättre än SD som vill stoppa invandring här i Sverige? Vad är det som gör det ena bättre än det andra?
Hur som helst ? Hamas stadgar och uttalanden räckte till majoritet i Gazas val 2006. Med andra ord ? en trolig röstövervikt av Gazas befolkning vill att Israel ska utplånas. Är inte det mer förfärligt än vad SD står för?

Valens förlorare heter PLO/al-Fatah. Så här säger deras stadgar:
Artikel 1: Palestina är det arabiska palestinska folkets hemland; det är en odelbar beståndsdel av det arabiska hemlandet, och det palestinska folket är en integrerad del av den arabiska nationen.
Artikel 2: Palestina är, med de gränser det hade under det brittiska mandatet, en odelbar territoriell enhet.
Artikel 3: Det palestinska arabiska folket innehar den juridiska rätten (!) till sitt hemland och har rätten att bestämma sitt öde efter att ha uppnått befrielsen av sitt land i enlighet med deras önskemål och helt och hållet i överensstämmelse med sin egen vilja.

Här finns inte heller något utrymme för en tvåstatslösning. Inget Israel här heller. Fatah förlorade valet i Gaza, men har fortfarande makten i Västbanken. De vill samma sak, men man uttrycker det på olika sätt. Den palestinska befolkningen har i demokratiska val röstat fram dessa partier. Skulle den palestinska befolkningen kunna röstat annorlunda om det fanns något parti som accepterar Israels existens? Kan någon upplysa mig om det finns ett sådant parti i Palestina? Vågar ett sådant parti ställa upp i ett val? Och skulle en palestinier våga rösta på ett sådant parti?

Och så mina sista två frågor som jag ställer direkt till Lennart Göransson: När både Hamas och Fatah har som mål att radera Israel från världskartan och befolkningen stöder detta, hur går det ihop med Göranssons påstående om ?fredliga motstånd mot ockupationen.?? Och är utplånandet av Israel ?värt allt stöd? och i så fall varför?

Patrik Tikkanen
Storvreta

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!