Gärna folkomröstning om Seminarieparken

14 mars 2012 08:20

SEMINARIEPERKEN. Vi i väst slår oss ofta för bröstet och värnar om demokratin. Ibland vill vi införa demokrati i fjärran länder med våld. Om jag kommer ihåg min Platon rätt tyckte han att experter skulle styra samhällsutvecklingen. Att arkitekter skulle bestämma hur städer ska planeras, läkare hur sjukvården ska byggas upp, lärare hur skolsystemet ska fungera, etcetera.
Många teknokrater tycker att Seminarieparken ska bevaras, men de politiker vi har valt har en helt annan uppfattning. Det är kanske demokratins dilemma. Jag skulle i fallet Seminarieparken föredra en demokratisk folkomröstning. De valda politikerna har låst fast sig i löften till NCC och de lär knappast ändra sin uppfattning. Alternativt skulle universitetet eller annan institution kunna göra en undersökning för att ta reda på folkmajoritetens uppfattning.

Sune Bohlin
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!