Gårdsförsäljning inget hot mot folkhälsan

3 juni 2011 17:31

HANDEL. Vi behöver en modern alkoholpolitik som förenar folkhälsa, företagande och detaljhandelsmonopol. I dag måste en lokal producent sälja öl, vin eller cider via Systembolaget innan drycken kan säljas till kund. I värsta fall transporteras alkoholen från Sverige för försäljning och sedan tillbaka för förbrukning.
Vi besökte nyligen Slottskällan i Uppsala där vi träffade vd Anders Slotte. Under besöket framkom att Slottskällan är positivt till gårdsförsäljning och att de är mycket nöjda med samarbetet med Systembolaget. Enligt en statlig utredning (SOU 2010:98) bedöms gårdsförsäljning vara förenlig med svensk alkoholpolitik.

Gårdsförsäljning innebär inte ett avskaffande av Systembolaget och kommer inte att medföra några betydande negativa konsekvenser för folkhälsan. Beräkningarna visar att gårdsförsäljningen kommer omfatta 220 000 liter alkohol, vilket motsvarar en årlig ökad förbrukning av ett glas vin eller en starköl per person. Nuvarande lagstiftning medför att Sveriges småskaliga producenter av alkoholhaltiga drycker har hårdare regler än andra producenter i EU.

Vi anser att företagare på svenska landsbygden behöver bättre förutsättningar för att växa och utvecklas och vi vill fortsätta främja lokalproducerade produkter. Vi är övertygade om att det går att kombinera en ansvarsfull alkoholpolitik med gårdsförsäljning för småskaliga producenter. Sverige behöver fler småföretagare och landsorten behöver bättre förutsättningar för fler i arbete.

Jessika Vilhelmsson (M)
riksdagsledamot för Uppsala län
Per Bill (M)
riksdagsledamot för Uppsala län
Lars Beckman (M)
riksdagsledamot för Gävleborg län

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!