Gårdsförsäljning av sprit är en avvisad idé

7 juni 2011 16:09

ALKOHOLPOLITIK. Kommentar till Jessika Wilhelmssons, Per Bills och Lars beckmans insändare 7/6.
Gårdsförsäljning av alkohol är en en gång avvisad idé, som behöver avvisas igen.Jessika Vilhelmsson,Per Bill och Lars Beckman, samtliga M, försöker lansera gårdsförsäljning av sprit, vin och öl som ett sätt att öka småföretagandet på landsbygden.
Uppsala läns nykterhetsförbund och alla de organisationer vi representerar har mycket svårt att finna välgrundade och avgörande argument till att äventyra detaljhandelsmonopolet och öppna upp en mängd kranar, både i landsorten och i storstäderna.

Gårdsförsäljning vann ingen framgång som idé i samband med att beslut togs förra året föranledda av en stor proposition om alkohollagstiftningen. För att tillgodose vissa moderater och centerpartister fick ändå en separat utredning löpa vidare, som Beckman med flera hänvisar till.
Den typ av liberalisering, som de är förespråkare för, är i förlängningen ett hot mot folkhälsan. Jag har arbetat med frågor relaterade till alkohol och droger i snart 50 år. I det arbetet har jag lärt mig att inte låta kommersiella krafter vinna över skyddsbehoven för dem som alkoholpolitiken är till för.
Jag anser att den separata utredningen inte kan ligga till grund för införande av så kallad gårdsförsäljning i Sverige. Jag hoppas att riksdagsmajoriteten har en inlevelse i de problem, som alkoholen medför inte minst för det uppväxande släktet och än en gång avvisar tanken på gårdsförsäljning i storstad och på landsbygd.

Staffan Yngve
ordförande i Uppsala läns nykterhetsförbund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!