Felaktiga påståenden om Seminarieparken

27 mars 2012 08:25

SEMINARIEPARKEN. I en artikel i UNT i lördags (24/3) framför ordföranden i Svartbäcksmoderaterna Margareta Blomkvist några felaktiga påståenden om Seminarieparken, som måste tillrättaläggas.

Påstående 1: ”De flesta av dem som är emot bor intill Seminariet.”
Fel!
Av de drygt 5 000 som hittills har skrivit på namnlistorna för en lokal folkomröstning bor de flesta många kilometer från parken. Av styrelseledamöterna i föreningen Seminarieparkens vänner bor en i Svartbäcken, en i Stabby och två i södra Uppsala, drygt en halvmil från parken. Länsstyrelsen, Upplandsmuseet och kulturnämnden, som alla har avstyrkt byggplanen, kan inte heller beskyllas för att ha någon geografisk närhet till parken.
På UNT:s insändarsida samma dag finns ett inlägg skrivet av en person i Björklinge och ett annat av en student vid Umeå universitet, båda negativa till byggplanen.

Påstående 2: ”Skolparken är nedlagd för länge sedan. Få använder gräsmattorna som finns där idag”
Fel!
Parken fungerar som en härlig skolgård, lekplats och idrottsplats för 500 elever i musikklasserna och används även i undervisningssyfte. Den besöks även regelbundet av dagisgrupper för lek och äventyr. I vintras fanns där skidspår och varma sommardagar skänker trädens lövverk en skön svalka. Att parken kan verka mindre inbjudande beror på att markägaren NCC konsekvent vansköter den.
Att som Margareta Blomkvist föra fram felaktiga och svepande påståenden ökar inte förtroendet för det parti hon företräder.

Lennart Littorin
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!