Feg strategi om Societetshuset

7 september 2013 06:00

Källör. Östhammars kommun avser att skriva optionsavtal om Källörsområdet med privata intressenter. Kommunledningen i Östhammar hoppas enligt kommunalrådet Margareta Widén Berggren att kommunstyrelsen och fullmäktige ska ställa sig bakom optionsavtalet med Millimeter Arkitekter AB och Peab vid fullmäktigesammanträdet den 10 september.

I detta avtal ska hela området inklusive byggnader ingå. Det förvånar mig storligen att ledande befattningshavare så grovt underskattar kommuninvånarna när man smygvägen försöker frånsäga sig ansvaret för viktiga beslut med stora kulturhistoriska konsekvenser.

Avsikten torde naturligtvis vara att före en eventuell byggnadsminnesförklaring överlåta ansvaret för framtida hantering och kostnader på privata och ideella krafter.

Billiga hästhandlarfasoner ger det sken av, vilka jag hoppas att alla kommuninvånare har i åtanke när det drar ihop sig till nya vägval vid valurnorna, inte minst de tusentals invånare som skrivit på uppropen för Societetshuset Källörs bevarande.

Skamligt och fegt är det enligt min mening att försöka krypa ut bakvägen på detta viset och på så sätt även ge ett nackskott till bygdegårdsföreningens ideella arbete.

Alvar Nyrén
Östhammar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!