Ett sätt att motverka främlingsfientliga krafter

3 december 2012 11:24

INVANDRING. Expressens avslöjande stärker bilden av att SD, som enligt färska opinionsundersökningar lär vara Sveriges tredje största parti, är ett parti som vilar på för oss oacceptabla värderingar, och som rider på vågen av mångårig misslyckad integrationspolitik. I en allt mer globaliserad värld kan inte ett hållbart Sverige och Uppsala byggas på inskränkthet och främlingsfientlighet.

Det har i alla tider varit mycket värdeskapande för Sverige och svensk välståndsutveckling när människor från andra länder och kulturer valt att bosätta sig här. Exemplen på det är många. Sverige är fortsatt beroende av invandring för att klara näringslivets kompetensbehov och för att klara av att säkra grundläggande välfärdstjänster. Redan under nästa år kommer fler att gå i pension än de antal som kommer in på arbetsmarknaden, och den trenden kommer att hålla i sig under ett antal år.

Det viktiga i dagsläget är att erkänna att vi inte varit och är tillräckligt bra på att tillvarata och integrera människor så att de snabbt blir en del av vårt samhälle. Det finns positiva vägar framåt samtidigt som vi fortsätter att ta ett stort humanitärt ansvar. Dock måste vi i större utsträckning våga debattera invandring och integrationsfrågor, exempelvis utmaningar kopplat till flykting och anhörighetsinvandringen samt diskriminering på arbetsmarknaden.

Annars tenderar debatten att i stor utsträckning drivas av främlingsfientliga krafter, vilket på sikt hotar hållbarheten i vårt samhälle. Från Centerpartiet ser vi flera åtgärder som kan leda till att utanförskapet minskar. Vi vill se en effektivare arbetsförmedling, en tätare kontakt mellan utbildning och arbetsliv, en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden så att trösklarna sänks för anställning, sänkta kostnader för småföretagen att anställa och att det blir betydligt enklare och att starta eget.

Stefan Hanna (C)
kommunalråd, Uppsala
Ehsan Nasari
ordförande i Centerpartiets arbetsmarknadsutskott

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!