Enkel lösning på myggproblemen

15 oktober 2013 06:00

Nedre Dalälven. Om man läser nya texter som KTH:s utredning om vattenföring så är det fullt möjligt att till låg kostnad rätta till problemet med översvämningarna i Dalälven och tillhörande mygginvasion. Det finns även en utredning om forsarna i Gysinge som säger att det går att lösa problemet med överskottsvatten på ett rimligt och kostnadseffektivt sätt.

Naturvårdsverket är inte helt övertygad om den ”myggforskning” som åberopas. Som vi i gruppen har uppfattat, så är det företagsstyrd propaganda som forskarna lägger fram med hjälp av kristdemokraten Mikael Oscarsson.

Det enda som behövs för att rätta till översvämningarna är ett seriöst och bra samarbete med kraftbolagen, som jag har förstått är villiga att hjälpa till.

Göran Sjögren
representant för högst 55,9

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!