En investering i vindkraft är riskabel

11 maj 2011 13:15

VINDKRAFT. I debattartiklar uppmanas vi att köpa andelar i O2:s vindkraftverk. Där berättar förre tv-meteorologen Pär Holmgren, att han är mycket nöjd med sina fem andelar i vindkraftverk, vilka enligt hans uppfattning inneburit en avsevärd besparing för honom. Hur han han räknat fram sin avkastning efter skatt framgår tyvärr inte.

Om vi räknar på en villa med 20 000 kWh i årsförbrukning och köper tio andelar för 67 000 kronor kan avkastningen beräknas: Vi kan på marknaden teckna avtal till 105 öre per kWh inklusive skatt och moms och en fast avgift om 225 kronor per år. Då blir avkastningen, när vi använder O2:s egna siffror 2 435 kronor, det vill säga mycket beskedliga 3,6 procent på insatt kapital!
Därtill kommer risken, att tappa pengarna om ägarbolaget med stigande marknadsräntor och fallande elpriser får svårt att klara sin likviditet och tvingas i konkurs. Ägarnas stora kostnader för att ta bort vindkraftverket drabbar då i stället markägaren.

Var ska vi göra av all vindkraftsel, som skall produceras i Sverige? Vattenfall spår ett elöverskott om 50-60 TWh i Norden 2020. Det saknas under avsevärd tid ledningskapacitet för att vi ska kunna sälja vårt växande elöverskott till Tyskland och övriga Europa. Export av CO2-snål el från Norden är heller inte ett prioriterat område för EU-kommissionen. Helgen 7-8 maj tvingades Danmark att kraftigt begränsa sin elexport till Tyskland på grund av ett överskott av vindkraftsel i Nordtyskland. Tyskland saknar ledningskapacitet för att överföra vindkraftselen till övriga delar av landet.

Vindkraftproducenter i södra Sverige riskerar när marknaden för intermittent vindkraft är mättad att få ut lägre priser för sin el när det blåser bra.Detta borde vara en rejäl väckarklocka för alla, som finansierar eller investerar i vindkraftverk. När dessa producerar som bäst sjunker priset på elen, ett inbyggt hot mot vindbolagens överlevnad. För den som har lån på sin fastighet torde det vara lönsammare att använda pengar till att betala av på lånet än att köpa lågavkastande och riskabla vindkraftsandelar.

Björn Törnvall
Säffle
Jonny Fagerström
Skövde

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!