En epok rensas ut

6 december 2013 15:17

Källör Sedan 1950-talet har rivningsivern varit påtaglig i Östhammar. Till exempel har nästan hela området kring Norra Tullportsgatan ändrat karaktär. Dessutom har det gamla vackra varmbadhuset, Klapphuset och, trots stora protester, kallbadhuset rivits. Det var många frivilliga som ville jobba ideellt med renoveringen av det senare.

Tack vare ideella krafter finns ändå i dag många äldre byggnader återuppförda bland annat på hembygdsgården, Gammelhus och Krutudden. Nya klapphuset och musikpaviljongen i Stadsparken kunde genom privat insamling uppföras och skänkas till kommunen.

Men vad gör kommunen? Nu klämtar klockan för det sista huset från badortstiden, det unika Societetshuset (Källörsskolan). Bygdegårdsföreningen har erbjudit sig att återställa huset i sin forna glans, till för kommunen ringa eller ingen kostnad. Östhammars förtroendevalda politiker borde jubla av glädje över detta erbjudande och med all kraft stödja projektet.

Janne Lundqvist
Östhammar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!