Diskutabel bild av Seminarieparken

5 juni 2012 12:43

PARKMILJÖ. Den 5 juni hade UNT ett reportage om Seminarieparken. Man hade fotograferat parken under två veckor och under tiden bara iakttagit folk i parken vid två tillfällen. Vi som är närboende vid parken gör helt andra iakttagelser.
Vintertid är det pulkaåkande barn i parken och till och med skidåkare, som har lyckats göra ett spår. Sommartid är det barn och föräldrar som gör sina vandringar.Hundrastning är inte att förglömma även om det nog egentligen inte är tillåtet. Men den här debatten är väl nästan över nu. UNT:s artikel blev nästan ett argument för att bebygga parken.

Vad man nu kan konstatera är att parken i princip är oåtkomlig. Gräset börjar bli högt och inbjuder inte till en paus i det gröna. Hela området är ju genom sin inhägnad svåråtkomligt och på något vis privatiserat. Just nu verkar det över huvud taget inte som om parken sköts. Det är märkligt om inte överenskommelsen med köparen innehåller något om skötsel fram till den nya ”storparken” anläggs eller området bebyggs. Planprocessen kan ju ta ytterligare något eller några år.

Bo Tillberg
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!