Bra utredning om cancervård

20 december 2012 17:07

CANCERVÅRD. Svar på Inger Andréassons insändare 15/12.
Inger Andréasson gör gällande att Anders Thulins utredning skulle vara ett ”beställningsarbete från sjukhusledningen” som är gjord utan tanke på patienternas bästa. Detta påstående saknar grund.

Anders Thulin är docent i kirurgi och arbetar med nationell samordning av cancerfrågor vid Sveriges kommuner och landsting. Vi har valt att anlita honom i egenskap av oberoende expert, utan koppling till vare sig Akademiska sjukhuset eller UCC. De slutsatser som dras i utredningen är hans egna och inte något beställningsarbete. Vår uppfattning är att utredningen håller hög kvalitet och belyser frågeställningarna på ett allsidigt sätt, med patienternas bästa i förgrunden.
Att döma av de reaktioner vi har fått på rapporten är detta en uppfattning som delas av företrädare för hälso- och sjukvården i andra landsting.

Annika Brehmer
hälso- och sjukvårdsdirektör

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!