Beklämmande påstående från sjukhusdirektören om UCC

18 december 2012 00:00

CANCERVÅRD. Det känns beklämmande att läsa sjukhusdirektören Lennart Perssons uttalande i HNT-artikeln i lördags med rubriken ”Inget samarbete med cancerklinik”. Jag är orolig för dem som måster opereras för sin bukhinnecancer på Akademiska sjukhuset i framtiden. Det är dags att de får reda på hur det egentligen ligger till med kompetensen där, när det gäller denna typ av kirurgi!
Persson säger att: ”Vi har varken möjlighet eller behov av att remittera patienter till UCC” och att ”…avancerade canceroperationer av den här typen sker på ett universitetssjukhus, av säkerhetsskäl”.
Vilka säkerhetsskäl?

Haile Mahteme, som opererar patienter med bukhinnecancer på Uppsala Cancer Clinic (UCC), har opererat 750 patienter sedan han startade sin verksamhet på Akademiska sjukhuset år 2003. Det innebär att han har hjälpt ca 80 patienter om år med denna livshotande sjukdom. En ny vetenskaplig studie visar att för att kunna säga att man behärskar detta ingrepp (gällande komplikationer och överlevnad) krävs det att man utfört ca 150 sådana.

På Akademiska sjukhuset säger man att man tänker fortsätta operera patienter med bukhinnecancer. De två kirurger som har ”tagit över” Mahtemes arbete på Akademiska sjukhuset är mycket kompetenta kirurger i sina respektive specialistområden, men när det gäller just bukhinnecancer ligger de ycket långt efter i antalet operationer. Är det detta som kallas patientsäkert? Persson nämner att det gjorts fyra operationer i höst ”som gått bra”. Vad menar han med bra? Vad utgår han ifrån?

Om det var frågan om ekonomi snarare än prestige är det inte så att bara för att UCC är privatägt skulle det vara högre kostnader för en bukhinnecanceroperation där än på Akademiska sjukhuset. Tack vare mycket specialiserade läkare samt vårdpersonal med stor erfarenhet av patienter med bukhinnecancer är både operationstider och vårdtider betydligt kortare på UCC än på Akademiska sjukhuset. Detta innebär att den totala kostnaden för en operation är lägre på UCC än på Akademiska.

Jag uppmanar Uppsalas invånare och politiker att ta ställning i denna fråga. Nästa gång kan det vara din mamma, son eller make som drabbas av bukhinnecancer. Vill du då att din anhörig ska få bästa möjliga vård eller har det inte så stor betydelse?
Jag har tidigare varit anställd vid centraloperation, på Akademiska sjukhuset i 14 år och är nu operationssjuksköterska på Uppsala Cancer Clinic.

Sara Näslund Andréasson
Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!