Vi vill mer med Uppsala

Att ta ansvar för kommunens utveckling är att ha höga ambitioner för morgondagen. Det räcker inte med att ekonomin är i balans och att många har det bra, skriver Marlene Burwick och Erik Pelling inför första maj.

27 april 2012 16:38

Härom veckan fastställdes Uppsala kommuns årsbokslut. För nionde året i rad redovisades ett överskott. Det är glädjande och resultatet av många års idogt arbete över partigränserna. En ekonomi i balans är något som vi socialdemokrater aldrig kommer att tumma på. Men Uppsalaborna har rätt att kräva mer än så av kommunens politiska ledning.

Allt för många unga i Uppsala saknar i dag ett jobb. Vi kan se hur en generation fylld av vetgirighet, kraft och hopp riskerar att lämnas bakom. Häri ligger Uppsalas viktigaste utmaning.

Kommer vi inte till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, och om allt fler tvingas leva på försörjningsstöd, får vi inte bara ett Uppsala som segregeras och människor som hamnar i utanförskap. Vi kommer heller inte att klara framtidens välfärd.

Vi socialdemokrater går framåt med en jobbpolitik som vilar på tre fundament. De är ordning och reda i kommunens ekonomi, en aktiv närings- och innovationspolitik som ökar efterfrågan på arbetskraft, och en möjlighet för alla att skaffa sig kompetensen för att ta jobben som växer fram.

Den första delen, ordning och reda i kommunens ekonomi, är något som vi socialdemokrater aldrig kompromissar med. Istället för att slösa våra gemensamma skattepengar på vårdnadsbidrag som motverkar jämställdhet och en kostsam ideologiskt driven privatiseringspolitik väljer vi att prioritera tidiga resurser i skolan och sommarjobb för unga. Att höja kunskapsnivån i skolan och ge Uppsalas unga en tidig fot in på arbetsmarknaden är en bättre användning av våra gemensamma skattemedel.

Men vi behöver också främja Uppsalas berömda innovationskraft så att ännu fler idéer kan bli till varor och tjänster, så att nya företag kan startas och redan etablerade företag i kommunen kan växa och anställa fler. En stark närings- och innovationspolitik är den andra delen för att skapa fler jobb för morgondagen. Det duger inte att som statsministern kalla företagare för ett särintresse.

Socialdemokraterna vill satsa på samverkan, och investera i både grundforskning och avancerad forskning och utveckling. Vi ska öka tillgängligheten till de resurser som företag behöver för att växa, både i form av kompetens och kapital, och få fler av våra idéer ut i världen genom exportstöd och marknadsföring. Så stärker Uppsala sin position som en kunskapsstad, som konkurrerar med kompetens i en global toppklass.

I det perspektivet är den gröna omställningen en enorm möjlighet. När hela världen måste söka långsiktigt hållbara lösningar finns det en otrolig utvecklingspotential för den kreativa och kompetenta svenska industrin och tjänstesektorn.

I dag saknar Uppsalas unga jobb, samtidigt som utsläppen ökar. Vi måste se till att det blir tvärtom, så att jobben ökar men utsläppen minskar.

Vi måste se till att Uppsalas unga har kompetensen att ta de jobb som växer fram. Det är den tredje delen. Ska vi konkurrera med kunskap så innebär det att alla i Uppsala ska kunna höja sin kompetens. Vi behöver investera i utbildning och starta redan från förskolan. Företagen ropar redan i dag på arbetskraft med rätt kompetens – här krävs ett långsiktigt politiskt ansvarstagande.

Vi ska inte bara skapa framtidens jobb, vi ska se till att alla har chansen att ta dem. Det får vara nog med en politik som beskär de ungas utvecklingsmöjligheter och gör människor otrygga och lågavlönade.

Vi vill skapa förutsättningar för att Uppsalas unga ska kunna konkurrera som starka, trygga och kompetenta människor. Uppsala ska gå framåt genom kunskap och arbete!

Marlene Burwick

kommunalråd (S)

Erik Pelling

kommunalråd (S)

UNT 30/4 2012

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!