Vi utvecklar vården i flera steg

Den solidariskt finansierade sjukvården ska utvecklas och förnyas ännu mer. Det är vårt vallöfte till Uppsala läns invånare, skriver Erik Weiman.

11 maj 2010 16:51

Valfrihet, ökad tillgänglighet, förbättrad akutsjukvård och en utveckling av den vård som finns nära patienten är huvudpunkterna i det program som Moderaterna möter väljarna med i höstens landstingsval. Vi söker förnyat förtroende för att fortsätta den påbörjade renoveringen av hälso- och sjukvården. Människors behov av vård tillfredsställs bäst med möjlighet till valfrihet och mångfald. Alliansen har visat i praktisk handling att vi kan ta ansvar, leverera bättre tillgänglighet, högre kvalitet och ökad valfrihet.

Att fortsätta utveckla den solidariskt ­finansierade sjukvården är vårt vallöfte till länets invånare.

Fyra år med Allian­sen i landstinget har gett resultat. Det är enklare att komma i kontakt med hälso- och sjukvården och att få den vård man har rätt till. Det betyder ökad livskvalitet, men det betyder inte att vi i Alliansen är nöjda eller färdiga. Hälso- och sjukvården ska bli ännu mer tillgänglig, rättvis och säker.

Valfriheten ska öka. Vi utgår ifrån att nästan alla själva kan göra sina val och att hälso- och sjukvården ska utformas därefter. Därför har vi infört Vårdval Uppsala län vilket ger ökad mångfald och högre kvalitet och tillgänglighet. Successivt utökas Vårdvalet nu till att gälla fler områden inom sjukvården.

Vård ska ges i tid. Vårt landsting har uppnått kraven för regeringens kömiljard under 2009. Nu vill vi förbättra tillgängligheten ytterligare. Öppettider inom framförallt primärvården ska utökas så att de passar våra invånare bättre.

Ersättningssystemen, det vill säga hur landstinget betalar för utförd vård, ska inriktas mot vård i tid. Landstinget ska anlita dem som bäst kan leverera det som invånarna behöver. Patienten ska få vård nära, i övriga landet eller inom EU beroende på vad patienten själv vill.

Tillgänglighet ökar också när man kan använda flera olika sätt att få kontakt med vården. Bra och tillförlitlig information via internet och möjligheter att kommunicera via e-post är idag en självklarhet och här finns behov av förbättringar.

Akutsjukvården ska förbättras och en vårgaranti även för akutsjukvården införas. Svensk akutsjukvård utvecklas i snabb takt, vilket kraftigt förbättrar det akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade, men förbättringar måste ske. Vi vill utveckla primärvården så att den i större utsträckning kan ta hand om patienternas vårdbehov.

Distriktssköterskor och läkare ska göra fler hembesök. Många av dem som söker akutvård är äldre med stora och återkommande vårdbehov. De ska kunna komma direkt in på en vårdavdelning utan att behöva passera akutmottagningen, hamna fel eller bollas runt.

Därför utvecklas nu rutiner för direktinläggning i Enköping, Östhammar, Tierp och Uppsala. Närakuten i Uppsala ska utvecklas för att kunna avlasta Akademiska sjukhusets akutmottagning.

De förbättringar som görs för patientflödena, exempelvis genom utvecklingen av LEAN Healthcare på Akademiska, ska spridas till andra delar av vårt landsting.

Närvården ska utvecklas så att invånare i länet kan få merparten av sitt vårdbehov uppfyllt nära hemorten ? om behovet inte kräver andra resurser. I första hand behövs en förstärkning av primärvården och fler öppenvårdsspecialister ute i länet.

Närvårdscentra ska finnas i Enköping, ­Tierp, Östhammar och Uppsala. Samverkan mellan hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen ska förbättras.

Dagens organisation brister ofta utifrån patientens perspektiv. Äldre och multisjuka är ofta i behov av att landsting och kommun samordnar sina resurser runt människan.

Valfrihet, ökad tillgänglighet, förbättrad akutsjukvård och en utveckling av den nära vården är områden där det behövs ytterligare förnyelse för att invånarna ska känna trygghet inom hälso- och sjukvården. Vi vill fortsätta arbeta med våra Alliansvänner för att utveckla den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården i vårt län. En hälso- och sjukvård som är tillgänglig, säker och rättvis.

Erik Weiman
landstingsråd (M)
UNT 12/5 2010

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!